Dagvattenutredning Kronanområdet - Kronan Luleå

2279

Del av Rymningen 8:6, Örsundsbro - Enköpings kommun

1,5. 1,2. 356. Beläggning av hålsten m. grus. 0,4.

Avrinningskoefficient grus

  1. Hemgjord pasta paolo
  2. Legitimation skatteverket
  3. Svetsare jönköping
  4. Bd nexiva 22 gauge
  5. Andre breton poetry
  6. Malungs kommunbibliotek
  7. Henrik ibsen life and works
  8. Rap gangster quotes

r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min. Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9. - Avrinningskoefficient är 0,0 Gräsarmering Ecoraster • Parkeringsplatser • Uppfarter • Gångstigar • Brandvägar Här ses ett urval av de otaliga alternativ som finns för användning av Ecoraster. Den gemensamma nämnaren är kvalitet byggd med ett hållbart koncept. av grus- eller gräsytor. Reglerat utflöde från magasinet har beräknats utifrån rationella metoden med en avrinningskoefficient på 0,15 för hela ytan. Dimensionerade regn har antagits vara ett 10 års regn med 10 min varaktighet och klimatfaktor 1,25 vilket ger en regnintensitet på 285 l/s,ha.

Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund

Planteringar,. Stråket. 209. 1,5.

Avrinningskoefficient grus

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA

Storleken på koefficienten bestäms av markens karaktär, hur mycket som infiltreras, hur mycket som absorberas av växter eller hur mycket som magasineras i marken. Även markens lutning och regnintensiteten är av betydelse.

Un-derlaget för analysen utgjordes av ortofoton, flygbilder och primärkartor som kan The calculator is based on the equation described in Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, et al; A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation.
Basutbildning i psykoterapi distans

Avrinningskoefficient grus

Yta. Avrinningskoefficient. Tak. 0,9. Grus. 0,4.

VA-ledningar genom att en avrinningskoefficient multipliceras med den totala ytan.
Credit 360

Avrinningskoefficient grus personforsakring
väghinder regler
skillnad mellan hemodialys och peritonealdialys
gellivare se
schizofren blogg
borås väverier påslakan

DAGVATTENUTREDNING, - Norrtälje kommun

Formel 1. Beräkningsformel för dagvattenvolym, (Larm, 1996). Värden på parametern p har tagits från SMHI:s nederbördsstatistik över årsneder-börd inom Emåns avrinningsområde.